polski english

Materiały do pobrania

 
 

Materiały do pobrania

Logotypy Fidea

Na jasnym tle:

Fidea - logo

wektorowe
Fidea_logo.eps  (kolory PANTONE)
Fidea_logo_CMYK.eps (kolory CMYK)
Fidea_logo_RGB.eps (kolory RGB)

na strony www
fidea_logo.jpg (JPG Internetowy)
fidea_logo.png (PNG Internetowy)
fidea_logo.gif (GIF przezroczysty)

do aplikacji MS Office®
Fidea_logo.WMF (Windows Metafile)

 

Na ciemnym tle:

Fidea - logo negatyw

wektorowe
Fidea_logo_neg.eps (kolory PANTONE)
Fidea_logo_neg_CMYK.eps (kolory CMYK)

Fidea Sp. z o.o. - Sp. k. jest prawnym właścicielem znaków towarowych.
Do użytku zgodnego z prawem.