polski english

Kompetencje

 

Jarek Astramowicz, Prezes Zarządu J&S ENERGY S.A.

„FIDEA doradzała w procesie pozyskania kredytu na finansowanie rezerw obowiązkowych paliw w 2009 r. Było to pierwsze w swoim rodzaju przedsięwzięcie w Polsce gdyż  forma finansowania strukturyzowanego w obszarze rezerw obowiązkowych paliw płynnych udzielanego przez konsorcjum banków nie było znane w Polsce do tego momentu. W rezultacie żmudnej pracy, edukacji współpracujących z nami instytucji finansowych i trudnych negocjacji udało nam się pozytywnie stworzyć ten pierwszy precedens na rynku. Gdyby nie profesjonalizm i wszechstronna pomoc FIDEA cel ten byłby bardzo trudny do osiągnięcia.”

 

Pozyskiwanie finansowania

Właściwy dobór proporcji między kapitałem własnym
a kapitałem dłużnym, 
jest często kluczem
do powodzenia firmy.

Właściwa struktura kapitałowa firmy jest jednym z głównych elementów decydujących o jej efektywności finansowej i skuteczności w biznesie.

Koszt kapitału własnego jest zbyt wysoki, żeby finansować nim w całości przedsięwzięcia gospodarcze. Właściwy dobór proporcji między kapitałem własnym a kapitałem dłużnym, biorący pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności, plany rozwojowe, specyfikę konkretnego projektu oraz okoliczności rynkowe, jest często kluczem do powodzenia firmy. Akcjonariusze stawiają przed zarządami firm coraz to bardziej wyśrubowane oczekiwania odnośnie zwrotu na zainwestowanym kapitale, albowiem
o alokację tegoż kapitału toczy się nieustająca konkurencja.

Lata pracy bankowej zarówno po stronie długu, jak i po stronie equity nauczyły nas pieczołowicie analizować strukturę bilansu firm oraz pozwoliły nam poznać szeroki wachlarz dostępnych form finansowania tak, aby optymalnie dobrać dla klienta właściwe proporcje pomiędzy kapitałem własnym a długiem oraz właściwie dobrać optymalne formy finansowania. Pomagają nam w tym również nasze rozległe kontakty
w środowisku finansowym w kraju i zagranicą.