polski english

Kompetencje

 

Prof. dr hab. Paweł Buszman, Przewodniczący Rady Nadzorczej American Heart of Poland S.A.

"FIDEA doradzała nam w 2011 roku przy pozyskaniu inwestora dla Grupy AHP. Zakres i kompleksowość prac przerosły nasze oczekiwania. FIDEA pomogła nam zdefiniować cele strategiczne i oczekiwania wobec inwestorów finansowych, wyłonić najlepszego partnera i przeprowadzić skomplikowane negocjacje. Proces ten wymagał szczególnej staranności i ostrożności, gdyż AHP jest firmą medyczną, która na co dzień zapewnia całodobowe procedury ratujące życie i zdrowie chorych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Teraz z perspektywy czasu jeszcze bardziej doceniamy osiągnięty wynik końcowy, który zapewnia niezbędne fundusze na dalszy, dynamiczny rozwój naszej działalności medycznej, rozszerzenie zakresu i poprawę jakości świadczonych procedur medycznych u chorych ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego."

 

Pozyskiwanie finansowania

Właściwy dobór proporcji między kapitałem własnym
a kapitałem dłużnym, 
jest często kluczem
do powodzenia firmy.

Właściwa struktura kapitałowa firmy jest jednym z głównych elementów decydujących o jej efektywności finansowej i skuteczności w biznesie.

Koszt kapitału własnego jest zbyt wysoki, żeby finansować nim w całości przedsięwzięcia gospodarcze. Właściwy dobór proporcji między kapitałem własnym a kapitałem dłużnym, biorący pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności, plany rozwojowe, specyfikę konkretnego projektu oraz okoliczności rynkowe, jest często kluczem do powodzenia firmy. Akcjonariusze stawiają przed zarządami firm coraz to bardziej wyśrubowane oczekiwania odnośnie zwrotu na zainwestowanym kapitale, albowiem
o alokację tegoż kapitału toczy się nieustająca konkurencja.

Lata pracy bankowej zarówno po stronie długu, jak i po stronie equity nauczyły nas pieczołowicie analizować strukturę bilansu firm oraz pozwoliły nam poznać szeroki wachlarz dostępnych form finansowania tak, aby optymalnie dobrać dla klienta właściwe proporcje pomiędzy kapitałem własnym a długiem oraz właściwie dobrać optymalne formy finansowania. Pomagają nam w tym również nasze rozległe kontakty
w środowisku finansowym w kraju i zagranicą.