polski english

Kompetencje

 

Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu Erbud S.A.

„FIDEA jest tym rzadkim gatunkiem doradcy, który potrafi dobrze zrozumieć interes klienta, naprawdę kierować się nim przy współpracy, nie zaś dbać o swój doraźny interes. Takiemu doradcy można powierzyć najbardziej strategiczne sprawy firmy.”

 

Restrukturyzacje finansowe

Zmienność na rynkach finansowych
i kapitałowych stały się nierozłączną częścią pejzażu gospodarczego świata.

Gwałtownie zmieniające się sytuacje nie pozostają bez wpływu na realną gospodarkę i często uderzają w sektor przedsiębiorstw wywołując potrzebę głębokich restrukturyzacji finansowych firm gwałtownie odciętych od źródeł finansowania.

Członkowie zespołu firmy FIDEA zdobyli duże doświadczenie w projektach restrukturyzacji finansowych. Nasi bankierzy inwestycyjni doradzali między innymi przy restrukturyzacji zadłużenia, przywracaniu płynności, oraz  rozwiązywaniu problemów związanych z instrumentami pochodnymi. Niektóre ze spółek pomogliśmy uratować przed upadłością.

Do realizacji projektów restrukturyzacji finansowych wykorzystujemy zarówno nasz know how doradczy, jak i rozległe kontakty z firmami, które mogą wystąpić w roli partnerów finansowych bądź branżowych.