polski english

Transakcje

 

Zbigniew Karwowski, Członek Zarządu Banku DnB NORD w Polsce

Pomoc doradcza, zwłaszcza w kwestiach strategii nabycia i rozmów z wiodącymi akcjonariuszami okazała się bardzo przydatna przy wyborze właściwej ścieżki transakcyjnej i uwzględnienia w niej interesów różnych stron transakcji.  Elementy te przyczyniły się do ostatecznego sukcesu transakcji.

 

Usługi finansowe

DataWartośćTransakcja

sie 15nieujawnionaPozyskanie inwestora strategicznego dla Casus Finanse S.A. 

Doradztwo finansowe dla akcjonariuszy i Casus Finanse S.A., jednego z wiodących podmiotów zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami w Polsce, przy pozyskaniu inwestora strategicznego, Lindorff Group, wiodącego europejskiego gracza na rynku zarządzania wierzytelnościami.

 

kwi 07140 mln EURNabycie pakietu kontrolnego BISE przez DnB Nord 

Doradztwo strategiczne dla Banku DnB Nord, ważnego gracza w sektorze bankowym Europy Północno-Wschodniej, przy nabyciu 76% udziału w BISE, polskim banku koncentrującym się na finansowaniu samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw