Administratorem niniejszej witryny jest FIDEA Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000240665.

OCHRONA DANYCH

FIDEA Sp. z o.o. – Sp. komandytowa kładzie ogromny nacisk na ochronę danych swoich klientów jak również osób odwiedzających niniejszą witrynę.

Korzystając z zasobów niniejszej witryny pozostają Państwo anonimowi. Jedyne informacje, jakie zbieramy w związku z Państwa odwiedzinami na naszej witrynie, to informacje o ilości osób odwiedzających poszczególne strony jak również informacje o liczbie nowych użytkowników. Dla uzyskania powyższych informacji wykorzystujemy mechanizm „cookies”, czyli tzw. ciasteczek, które są zapisywane na Państwa komputerach. W celu sprawdzania ilości osób odwiedzających naszą witrynę wykorzystujemy również informacje przechowywane w logach serwerów. Adresy IP Państwa komputerów są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

OCHRONA ADRESÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ

FIDEA Sp. z o.o. – Sp. k. w bardzo poważny sposób traktuje bezpieczeństwo komputerów w sieci lokalnej jak również poufność korespondencji prowadzonej ze swoimi klientami.

W związku z powyższym dbamy o to, aby informacje o naszych klientach nie dostały się w niepowołane ręce. Zapewniamy Państwa, że Państwa adresy poczty elektronicznej są wykorzystywane wyłączenie w celu kontaktu z Państwem. Ponadto zapewniamy Państwa, że osoby zajmujące się obsługą naszych klientów są przeszkolone pod kątem przetwarzania i ochrony danych, w szczególności danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie pełnej poufności powierzanych nam danych. W związku z powyższym korzystamy z zaawansowanych narzędzi gwarantujących ochronę Państwa danych jak również pełną ochronę i całkowite bezpieczeństwo informacji przesyłanych pomiędzy Państwa komputerem a naszym serwerem.