Informacje zawarte w tej wiadomości przeznaczone są jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem.

Jeżeli, osoba która otrzymała tę wiadomości nie jest zamierzonym jej odbiorcą lub pracownikiem lub przedstawicielem odpowiedzialnym za dostarczenie jej zamierzonemu odbiorcy niniejszym informujemy, że rozpowszechnianie, przesyłanie lub kopiowanie tej wiadomości jest zabronione.

Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy, wysyłając stosowną informację na adres biuro@fidea.pl oraz o usunięcie oryginału wiadomości. Dziękujemy.