O NAS ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY RYNKU

FIDEA to wyjątkowy doradca w bankowości inwestycyjnej znany ze swej bezkompromisowej jakości i zaufania, którym darzą go klienci i partnerzy biznesowi.

FIDEA została utworzona w 2005 roku w odpowiedzi na potrzeby rynku na niezależne doradztwo corporate finance.

FIDEA koncentruje się na obsłudze transakcji i procesów strategicznych dla wybranych klientów, wymagających najwyższego poziomu usług doradczych oraz pełnego zaufania. W swojej działalności FIDEA kieruje się:

  1. zapewnieniem pełnej satysfakcji klientom;
  2. dążeniem do ustawicznego polepszania swoich usług;
  3. stworzeniem i utrzymywaniem doskonałych warunków współpracy dla swoich partnerów;
  4. poszanowaniem regulacji i standardów rynkowych i etyki zawodowej;
  5. oraz rozwojem własnej działalności oraz rynków kapitałowych.

O NAS FUZJE I PRZEJĘCIA

Fuzje i przejęcia są jednymi z najbardziej złożonych procesów gospodarczych.

Na ich powodzenie składa się przede wszystkim identyfikacja właściwego partnera, którego dotyczy fuzja lub przejęcie, skuteczne przeprowadzenie transakcji oraz – oczywiście – efektywne wykorzystanie i wdrożenie synergii, gdy firmy funkcjonują już razem.

W tym łańcuchu zdarzeń FIDEA posiada wszelkie kompetencje i doświadczenia, aby pomagać firmom w wyszukaniu właściwego partnera oraz w skutecznym przeprowadzeniu transakcji.

Szereg charakterystyk związanych z transakcją i podmiotami biorącymi w niej udział powoduje, że każda z nich jest unikalna. Właśnie w taki sposób FIDEA traktuje każde swoje zaangażowanie w transakcję.

O NAS POZYSKIWANIE FINANSOWANIA

Właściwy dobór proporcji między kapitałem własnym a kapitałem dłużnym, jest często kluczem do powodzenia firmy.

Właściwa struktura kapitałowa firmy jest jednym z głównych elementów decydujących o jej efektywności finansowej i skuteczności w biznesie.

Koszt kapitału własnego jest zbyt wysoki, żeby finansować nim w całości przedsięwzięcia gospodarcze. Właściwy dobór proporcji między kapitałem własnym a kapitałem dłużnym, biorący pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności, plany rozwojowe, specyfikę konkretnego projektu oraz okoliczności rynkowe, jest często kluczem do powodzenia firmy. Akcjonariusze stawiają przed zarządami firm coraz to bardziej wyśrubowane oczekiwania odnośnie zwrotu na zainwestowanym kapitale, albowiem o alokację tegoż kapitału toczy się nieustająca konkurencja.

Lata pracy bankowej zarówno po stronie długu, jak i po stronie equity nauczyły nas pieczołowicie analizować strukturę bilansu firm oraz pozwoliły nam poznać szeroki wachlarz dostępnych form finansowania tak, aby optymalnie dobrać dla klienta właściwe proporcje pomiędzy kapitałem własnym a długiem oraz właściwie dobrać optymalne formy finansowania. Pomagają nam w tym również nasze rozległe kontakty w środowisku finansowym w kraju i zagranicą.

O NAS RESTRUKTURYZACJE FINANSOWE

Zmienność na rynkach finansowych i kapitałowych stały się nierozłączną częścią pejzażu gospodarczego świata.

Gwałtownie zmieniające się sytuacje nie pozostają bez wpływu na realną gospodarkę i często uderzają w sektor przedsiębiorstw wywołując potrzebę głębokich restrukturyzacji finansowych firm gwałtownie odciętych od źródeł finansowania.

Członkowie zespołu firmy FIDEA zdobyli duże doświadczenie w projektach restrukturyzacji finansowych. Nasi bankierzy inwestycyjni doradzali między innymi przy restrukturyzacji zadłużenia, przywracaniu płynności, oraz  rozwiązywaniu problemów związanych z instrumentami pochodnymi. Niektóre ze spółek pomogliśmy uratować przed upadłością.

Do realizacji projektów restrukturyzacji finansowych wykorzystujemy zarówno nasz know how doradczy, jak i rozległe kontakty z firmami, które mogą wystąpić w roli partnerów finansowych bądź branżowych.