Nabycie Grupy CDT Medicus przez Medicover

Doradztwo finansowe dla Medicover przy nabyciu Grupy CDT Medicus

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla Medicover przy nabyciu Grupy CDT Medicus, wiodącego dostawcy usług medycznych w rejonie LGOM (Legnicko – Głogowski Okręg Miedziowy).

Grupa CDT Medicus powstała w 1992 roku i od tego czasu jest zarządzana przez swoich współzałożycieli. Obecnie Grupa składa się z sześciu spółek i obejmuje: dwa szpitale, 13 przychodni (skoncentrowanych głównie na podstawowej opiece zdrowotnej), trzy pracownie diagnostyczne (w tym pracownię histopatologiczną i cytologiczną). Jako wiodący prywatny dostawca usług medycznych na terenie LGOM, Grupa CDT Medicus zatrudnia ok. 1000 pracowników, w tym 330 lekarzy i 225 pielęgniarek.

Zespół transakcyjny

Data

Listopad 2021

Sektor

Ochrona zdrowia i farmaceutyki

Wartość transakcji

EUR 54m

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Listopad 2021

Sektor

Ochrona zdrowia i farmaceutyki

Wartość transakcji

EUR 54m