Nabycie pakietu kontrolnego Banku BISE przez DnB Nord Bank

Doradztwo strategiczne dla Banku DnB Nord, ważnego gracza w sektorze bankowym Europy Północno-Wschodniej, przy nabyciu 76% udziału w BISE, polskim banku koncentrującym się na finansowaniu samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw

26 kwietnia 2007 r. Bank DnB NORD zamknął transakcję przejęcia 76% Banku BISE od Credit Cooperatif i Agencji Rozwoju Przemysłu.

Dodatkowo Bank planuje skupić akcje od akcjonariuszy mniejszościowych i docelowo mieć 100% akcji BISE.

FIDEA pełniła rolę doradcy finansowego Banku DnB NORD w wybranych kwestiach strategicznych przy tej transakcji.

Zespół transakcyjny

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Kwiecień 2007

Sektor

Usługi finansowe

Wartość transakcji

140 mln EUR