Nabycie „Pifo” Eko-Strefa przez Bakalland

Doradztwo finansowe dla Bakalland S.A., lidera rynku bakalii w Polsce, przy nabyciu 99,95% udziałów w spółce „PIFO” EKO-STREFA, producencie galanterii śniadaniowej

31 stycznia 2011r. Bakalland S.A., lider rynku bakalii w Polsce, nabył 99,95% udziałów w spółce „PIFO” EKO-STREFA od dwóch osób fizycznych, Pana Sławomira Ryczkowskiego oraz Pana Sebastiana Ryczkowskiego za PLN 57mln.

PIFO zajmuje się produkcją galanterii śniadaniowej, w tym płatków, batonów i innych podobnych produktów. Odbiorcami są głównie sieci handlowe (produkcja private label). Warunkowa umowa nabycia udziałów została zawarta w listopadzie 2010r., natomiast po uzyskaniu kredytu inwestycyjnego od banku BGŻ S.A. z końcem stycznia transakcja mogła zostać sfinalizowana.

PIFO jest spółką o wysokiej rentowności – marża EBITDA w 2010 r. wyniosła ok. 24%. Nabycie udziałów w spółce po wycenie ok. 6,9x EBITDA jest niewątpliwym sukcesem Bakallandu, któremu ta transakcja umożliwi częściowe uniezależnienie się od sezonowości sprzedaży związanej z dotychczas prowadzoną działalnością, wykorzystanie efektów synergii oraz wejście na perspektywiczny rynek płatków

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego Bakalland S.A.

Zespół transakcyjny

Adam JABŁOŃSKI

Adam JABŁOŃSKI

Wiceprezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Styczeń 2011

Sektor

Dobra konsumpcyjne

Wartość transakcji

57 mln PLN