Nabycie udziałów w Liberty Poland przez Polkomtel

Doradztwo finansowe dla Polkomtel S.A., czołowego polskiego operatora telefonii komórkowej przy nabyciu 38,42% udziału w Liberty Poland, dystrybutorze usług telefonii komórkowej

Polkomtel S.A. („Polkomtel”) oraz Telera Holding B.V., zawarli 6 marca 2008 r. umowę, na mocy której Polkomtel nabędzie 38,42% akcji Liberty Poland S.A. („Liberty” lub „Spółka”). Transakcja przeprowadzana jest w związku z wyjściem funduszu Innova 98/L.P. z inwestycji w Liberty. Funduszem Innova 98/L.P. zarządza Innova Capital („Innova Capital”). W następstwie transakcji poprzez Telera Holding B.V. oraz Polkomtel będą łącznie w posiadaniu 100% akcji Spółki.

W wyniku transakcji Wieslaw Wiśniewski, który jest twórcą sukcesu spółki Liberty, będzie nadal pełnił główną rolę w zarządzaniu Spółką, oraz kreowaniu jej długoterminowej strategii. Pomimo posiadania pakietu mniejszościowego Polkomtel zamierza odgrywać aktywną rolę wspierając dalszy dynamiczny rozwój Spółki, i będzie uprawniony do powołania 2 z 5 członków zarządu Liberty.

Z liczbą niemal 150 punktów sprzedaży, a także bardzo doświadczoną i efektywną siecią sprzedaży, Liberty tradycyjnie oceniana była jako jeden z najskuteczniejszych partnerów w sieci dystrybucyjnej Polkomtel. Nabycie akcji Liberty istotnie wzmocni i zabezpieczy sieć dystrybucji Polkomtel.

Zamknięcie transakcji nastąpiło 16 lipca 2008 roku po otrzymaniu akceptacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

FIDEA była doradcą finansowym Polkomtel S.A. przy nabyciu spółki Liberty odpowiedzialnym za całokształt procesu negocjacyjnego.

Zespół transakcyjny

Adam JABŁOŃSKI

Adam JABŁOŃSKI

Wiceprezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Lipiec 2008

Sektor

TMT

Wartość transakcji

Nieujawniona