Pozyskanie inwestorów dla SMYK

Doradztwo finansowe dla właściciela Smyk S.A., przy pozyskaniu inwestorów

FIDEA pełniła rolę doradcy finansowego dla funduszu Bridgepoint, wiodącego akcjonariusza Smyk S.A. przy wykupie menedżerskim przez konsorcjum inwestorów.

Smyk jest liderem polskiego rynku produktów dla dzieci i młodych rodzin oraz wiodącym graczem w Rumunii i na Ukrainie. Firma działa w pełni zintegrowanym modelu omnichannel, obejmującym m.in. sieć 280 sklepów w regionie CEE.

Zespół transakcyjny

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Juliusz BURSCHE

Juliusz BURSCHE

Dyrektor Zarządzający

Szymon CZURAJ

Szymon CZURAJ

Associate

Data

Kwiecień 2024

Sektor

Dobra konsumpcyjne

Wartość transakcji

Nieujawniona