Pozyskanie mniejszościowych inwestorów finansowych, Innova Capital i UNO Capital dla OSHEE Polska Sp. o.o.

Doradztwo finansowe dla udziałowców OSHEE Polska Sp. z o.o. w procesie pozyskania mniejszościowej inwestycji Innova Capital i UNO Capital

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla udziałowców OSHEE Polska Sp. z o.o. („OSHEE”) w procesie pozyskania mniejszościowej inwestycji Innova Capital oraz UNO Capital.

Firma OSHEE jest niekwestionowanym liderem na rynku napojów sportowych i witaminowych w Polsce. Ponadto firma sprzedaje produkty pod marką OSHEE do 45 krajów na 6 kontynentach, osiągając blisko 250 mln PLN przychodów.

Zespół transakcyjny

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Juliusz BURSCHE

Juliusz BURSCHE

Dyrektor Zarządzający

Data

Grudzień 2018

Sektor

Dobra konsumpcyjne

Wartość transakcji

Nieujawniona