Pozyskanie mniejszościowych inwestorów finansowych, Innova Capital i UNO Capital dla OSHEE Polska Sp. o.o.

Doradztwo finansowe dla udziałowców OSHEE Polska Sp. z o.o. w procesie pozyskania mniejszościowej inwestycji Innova Capital i UNO Capital

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla udziałowców OSHEE Polska Sp. z o.o. („OSHEE”) w procesie pozyskania mniejszościowej inwestycji Innova Capital oraz UNO Capital.

Firma OSHEE jest niekwestionowanym liderem na rynku napojów sportowych i witaminowych w Polsce. Ponadto firma sprzedaje produkty pod marką OSHEE do 45 krajów na 6 kontynentach, osiągając blisko 250 mln PLN przychodów.

Zespół transakcyjny

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Juliusz BURSCHE

Juliusz BURSCHE

Dyrektor

Data

Grudzień 2018

Sektor

Dobra konsumpcyjne

Wartość transakcji

Nieujawniona