Przejęcie przez Life Healthcare firmy Scanmed Multimedis S.A.

Doradztwo finansowe dla Life Healthcare Group przy przejęciu kontroli nad Scanmed Multimedis S.A., jednej z wiodących firm na rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego Life Healthcare Group przy przejęciu kontroli nad Scanmed Multimedis S.A. („Scanmed Multimedis”), jednej z wiodących firm na rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce.

Life Healthcare Group poprzez swoją spółkę zależną, Dadley Investments Sp. z o.o., nabyła 80,65% pakiet akcji w Scanmed Multimedis od funduszu Black Lion NFI S.A. oraz akcjonariuszy mniejszościowych. Scanmed Multimedis prowadzi działalność zarówno w obszarze wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i ambulatoryjnej poprzez: 130 łóżkowy wielooddziałowy szpital kliniczny w Krakowie, 22 łóżkowy specjalistyczny szpital okulistyczny oraz 23 centra medyczne, oferujące leczenie ambulatoryjne oraz usługi diagnostyczne w głównych miastach Polski w tym; Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach oraz Krakowie. Przejęcie Scanmed Multimedis jest częścią planów międzynarodowej ekspansji Life Healthcare, która posiada między innymi 26% udział w Max Healthcare (operator szpitali w Indiach).

Zespół transakcyjny

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Kwiecień 2014

Sektor

Ochrona zdrowia i farmaceutyki

Wartość transakcji

92,5 mln zł

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Kwiecień 2014

Sektor

Ochrona zdrowia i farmaceutyki

Wartość transakcji

92,5 mln zł