Restrukturyzacja finansowania bankowego Gino Rossi

Doradztwo finansowe dla Gino Rossi S.A., wiodącej polskiej grupy modowej, przy restrukturyzacji zadłużenia ze wszystkimi bankami finansującymi spółkę, czyli z Alior Bankiem, DnB Nord, ING Bankiem Śląskim, Pekao SA oraz PKO BP

Na przełomie maja i czerwca 2009r. Gino Rossi SA podpisało porozumienia o restrukturyzacji zadłużenia ze wszystkimi bankami finansującymi spółkę, czyli z Alior Bankiem, DnB Nord, ING Bankiem Śląskim, Pekao SA oraz PKO BP.

Dzięki zawartym porozumieniom, Spółka uzyskała prolongatę terminów spłat wszelkiego zadłużenia do 31 grudnia 2009r., z jednoczesną deklaracją dalszej kontynuacji finansowania.

Skuteczne doradztwo FIDEA, w tym prowadzenie jednoczesnych negocjacji z grupą pięciu banków, umożliwiło spółce dostosowanie harmonogramu spłat zadłużenia do przewidywanych przepływów pieniężnych, oferując grupie banków ujednolicony pakiet zabezpieczeń. Taki stan rzeczy umożliwił Spółce zakończenie z sukcesem procesu pozyskania nowego inwestora, który poprzez objęcie nowej emisji akcji znacząco wzmocnił strukturę bilansu Gino Rossi S.A.

Zespół transakcyjny

Adam JABŁOŃSKI

Adam JABŁOŃSKI

Wiceprezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Czerwiec 2009

Sektor

Dobra konsumpcyjne

Wartość transakcji

65 mln PLN