Sprzedaż międzynarodowej części biznesu dystrybucyjnego Cognor

Doradztwo finansowe dla Cognor S.A., wiodącego dystrybutora produktów stalowych w Europie Środkowo-Wschodniej, przy sprzedaży 99,9% akcji spółki Cognor Stahlhandel GmbH odpowiedzialnej za międzynarodową działalność Grupy Cognor

W lutym 2011r., po niespełna dwóch miesiącach od podpisania warunkowej umowy zbycia 100% udziałów Cognor Stahlhandel GmbH przez Cognor S.A. i Złomrex S.A. na rzecz spółek Eff eins Beteiligungsverwaltung GmbH i Eff zwei Beteiligungsverwaltung GmbH, stronom udało się skutecznie zamknąć transakcję.

W okresie przejściowym strony spełniły szereg warunków zawieszających, w tym uzyskanie zgody obligatariuszy Złomrex na transakcję, zwolnienie zastawów przez Bank of New York oraz nabycie pozostałych 25,1% udziałów w Spółce od voestalpine Stahl GmbH.

Łączna wstępna cena za zbywane udziały w oparciu o dane finansowe Spółki na koniec 2009r. wyniosła EUR 32,7mln. Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na podstawie sporządzonego przez Spółkę raportu konsolidacyjnego na dzień zamknięcia transakcji.

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego Cognor S.A.

Zespół transakcyjny

Adam JABŁOŃSKI

Adam JABŁOŃSKI

Wiceprezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Luty 2011

Sektor

Przemysł

Wartość transakcji

32,7 mln EUR