Sprzedaż polskiej części biznesu dystrybucyjnego Cognor Grupie ArcelorMittal

Doradztwo finansowe dla Cognor S.A., wiodącego dystrybutora produktów stalowych w Europie Środkowo-Wschodniej, przy sprzedaży polskich aktywów dystrybucyjnych na rzecz spółek z Grupy ArcelorMittal

W maju 2011r. doszło do zamknięcia transakcji sprzedaży polskich aktywów dystrybucyjnych Cognor S.A. na rzecz spółek z Grupy ArcelorMittal.

Jednocześnie strony zawarły m.in. umowę sprzedaży i dystrybucji oraz umowę o zakazie konkurencji. Łączna cena za zbywane aktywa wyniosła PLN 181,2mln, z czego PLN 24,3mln zostało wpłacone na dwuletni rachunek zastrzeżony celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń kupujących wobec sprzedających.

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego Cognor S.A.

Zespół transakcyjny

Adam JABŁOŃSKI

Adam JABŁOŃSKI

Wiceprezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Maj 2011

Sektor

Przemysł

Wartość transakcji

181,2 mln PLN