Wycena dla potrzeb fuzji spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Kruszwica

Doradztwo finansowe dla Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" S.A., czołowego polskiego producenta tłuszczów roślinnych, przy wycenie spółek wchodzących w skład jej grupy kapitałowej

W czerwcu 2006r. liderzy polskiego sektora tłuszczowego: ZT Kruszwica S.A., Ewico Sp. z o.o., Olvit-Pro Sp. z o.o. oraz ZPT Olvit Sp. z o.o., podali do wiadomości publicznej plan połączenia, w związku z realizacją procesu fuzji ww. spółek. W następstwie planowanej transakcji powstanie podmiot będący największym producentem produktów na bazie tłuszczy roślinnych w Polsce, z rocznymi obrotami sięgającymi 1,5 mld zł.

W ramach powyższej transakcji FIDEA pełniła funkcję wyłącznego doradcy finansowego ZT Kruszwica S.A., Ewico Sp. z o.o., Olvit-Pro Sp. z o.o. oraz ZPT Olvit Sp. z o.o. w zakresie sporządzenia niezależnej wyceny łączących się podmiotów.

Wycena ta stanowiła podstawę do ustalenia przez zarządy spółek parytetów wymiany udziałów Ewico Sp. z o.o., Olvit-Pro Sp. z o.o. oraz ZPT Olvit Sp. z o.o. na akcje ZPT Kruszwica S.A., notowane na giełdzie warszawskiej. W związku z przedmiotową transakcją, FIDEA wydała także pozytywną opinię co do godziwego, z finansowego punktu widzenia, poziomu parytetów wymiany udziałów, zaproponowanych przez łączące się spółki.

Zespół transakcyjny

Adam JABŁOŃSKI

Adam JABŁOŃSKI

Wiceprezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Grudzień 2006

Sektor

Dobra konsumpcyjne

Wartość transakcji

329,1 mln PLN