Wykup udziałów Agros Nova należących do Enterprise Investors

Doradztwo finansowe dla Sondy i Agros Nova przy pozyskaniu finansowania i wykupie 60% udziałów w Agros Nova, czołowym polskim producencie branży spożywczej, od funduszu Enterprise Investors

28 lutego 2007 roku doszło do zamknięcia transakcji wykupu 60% udziałów w Agros Nova od Enterprise Investors. W wyniku transakcji Sonda została blisko 100% udziałowcem spółki Agros Nova.

FIDEA była wyłącznym doradcą finansowym spółek: Sonda i Agros Nova.

Zespół transakcyjny

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Luty 2007

Sektor

Dobra konsumpcyjne

Wartość transakcji

251 mln PLN