Juliusz dołączył do zespołu FIDEA w 2011 roku. Poprzednio pracował w KPMG Corporate Finance jako członek zespołu M&A Consumer and Industrial Markets. Juliusz zdobywał także doświadczenie z obszaru finansów przedsiębiorstwa podczas praktyk w FIDEA oraz ICENTIS Capital. W ramach FIDEA skupia się przede wszystkim na transakcjach z sektora dóbr konsumenckich.

Juliusz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, ze specjalizacją Bankowość Inwestycyjna. W trakcie studiów przebywał przez jeden semestr w Szwajcarii, w Zurich University of Applied Science, w ramach wymiany międzynarodowej programu Socrates-Erasmus.

Juliusz posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.