Do momentu założenia firmy FIDEA, Marek Dojnow pełnił funkcje dyrektora zarządzającego i prezesa zarządu ABN AMRO Corporate Finance w Polsce, uczestnicząc we wszystkich transakcjach prowadzonych przez ABN AMRO Corporate Finance w Polsce od 1999 roku.

Przed rozpoczęciem pracy w ABN AMRO Corporate Finance, Marek pełnił funkcję dyrektora departamentu Rynku Pierwotnego Dłużnych Papierów Wartościowych w ABN AMRO Bank (Polska) S.A. Marek rozpoczął pracę w ABN AMRO w 1995 roku i był zaangażowany w liczne transakcje krajowe i zagraniczne na rynku pierwotnym dłużnych papierów wartościowych oraz w strategiczne transakcje Banku w Polsce.

W okresie 1992 – 1995 Marek pracował w warszawskim i londyńskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej Clifford Chance, gdzie specjalizował się w transakcjach bankowych  i rynku  kapitałowego.

Wcześniej przez ponad rok Marek pracował jako Asystent Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów.

Marek ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas studiów Marek uczestniczył w programach z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego na Uniwersytetach Le Mans i Strasburgu we Francji. Marek biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.