Michalina dołączyła do zespołu FIDEA na początku 2022 roku. Wcześniej przez dwa lata pracowała dla norweskiego oddziału grupy SCANDIC, największej sieci hotelowej państw skandynawskich.

W 2019 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uzyskała tam stopień magistra ze specjalizacją z prawa międzynarodowego. W czasie studiów brała czynny udział w organizacji debat i konferencji z udziałem ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, prawa oraz dyplomacji.

Posługuje się językiem angielskim oraz norweskim.