„Czy ujemna wycena opcji wynosi już 10-11 mld zł?” – Parkiet, 19 grudnia 2008 19 grudnia 2008

19 grudnia 2008 Gazeta Giełdy Parkiet opublikowała artykuł „Czy ujemna wycena opcji wynosi już 10-11 mld zł?”. Poniżej prezentujemy fragment artykułu:

Spółki, które zawarły niekorzystne transakcje, nie powinny biernie czekać, uważają eksperci z Fidea Corporate Finance, firmy świadczącej usługi bankowości inwestycyjnej. Zwracają uwagę, że złoty wciąż się osłabia, m.in. za sprawą zamykania pozycji opcyjnych przed końcem roku obrotowego. A to prowadzi do pogłębiania się strat przedsiębiorstw. Niektóre nie będą w stanie uzupełniać depozytów zabezpieczających żądanych przez banki, co może prowadzić do utraty przez nie płynności.

Pierwszym krokiem, zdaniem Marka Dojnowa, partnera zarządzającego Fidea Corporate Finance, powinno być ograniczenie prawdopodobieństwa dalszych strat poprzez negocjacje z bankami i np. dopasowanie terminów zapadalności kontraktów opcyjnych czy zastosowanie instrumentu finansowego eliminującego ryzyko walutowe.

Cała treść artykułu dostępna w gazecie Parkiet.