Doradztwo finansowe dla jednego z założycieli i akcjonariuszy Grupy American Heart of Poland, przy pozyskaniu inwestora strategicznego Gruppo San Donato 20 grudnia 2023

Grupa American Heart of Poland powstała ponad 21 lat temu z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. Obecnie w jej skład wchodzą szpitale wieloprofilowe, oddziały kardiologii i kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, poradnie, laboratoria diagnostyczne i pracownie diagnostyki obrazowej, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe. Grupa współpracuje z zespołami ratownictwa medycznego oraz siecią szpitali wojewódzkich oraz powiatowych, uzupełniając w ten sposób sieć ratownictwa medycznego.

AHP zapewnia ponad 220 tys. pacjentów rocznie na terenie całego kraju dostęp do wysokiej klasy procedur medycznych, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Grupa AHP wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności pacjentów z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca. Należące do grupy podmioty realizują 50 tys. hospitalizacji rocznie związanych z zabiegami wieńcowymi, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością serca.

Gruppo San Donato jest pionierem w wielu dziedzinach badań, z wybitnymi programami klinicznymi i doskonałymi wynikami akademickimi. GSD zapewnia diagnostykę i leczenie we wszystkich uznanych dziedzinach medycyny, których można oczekiwać od światowej klasy systemu opieki zdrowotnej. W rezultacie transakcji Gruppo San Donato stała się większościowym udziałowcem AHP.