Doradztwo finansowe dla właścicieli Goodspeed Sp. z o. o. przy pozyskaniu inwestora finansowego w postaci Enterprise Investors 22 maja 2023

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla właścicieli Goodspeed Sp. z o. o., przy pozyskaniu inwestora finansowego w postaci Enterprise Investors.

Goodspeed powstał w 2009 r. Wówczas spółka realizowała dostawy dla jednego z producentów diet pudełkowych w jednej tylko dzielnicy Warszawy. Dziś Goodspeed jest niekwestionowanym liderem w zakresie wysokospecjalistycznych usług logistycznych w temperaturze kontrolowanej dla producentów cateringów dietetycznych w Polsce. Goodspeed realizuje dostawy w ponad 4.600 miastach i miejscowościach na terenie całego kraju. Unikatowy know-how i procesy logistyczne dostosowane do specyfiki rynku (w tym własna platforma IT) pozwalają spółce utrzymać najwyższy poziom jakości usług w połączeniu z doskonałą efektywnością łańcucha logistycznego.

Wielkość Goodspeed i ogólnokrajowy zasięg spółki pozwalają jej czerpać korzyści z efektów skali.
To w połączeniu z faktem, że dostarczanie cateringów dietetycznych wymaga dedykowanego łańcucha logistycznego sprawia, że model biznesowy Goodspeed posiada szereg przewag konkurencyjnych i nie jest łatwy do skopiowania. Pozycję lidera na rynku potwierdzają dobre wyniki finansowe. W 2022 r. spółka uzyskała przychody na poziomie 80 milionów PLN, w roku bieżącym Goodspeed planuje osiągnąć 125 milionów PLN.

Goodspeed robi to, co najtrudniejsze w logistyce – kontroluje temperaturę na końcowym odcinku dostawy

– powiedział Michał Kędzia, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję.

Unikatowe know-how spółki umożliwiające dostawy od drzwi do drzwi oraz rosnąca rola sprzedaży bezpośredniej w branży spożywczej stwarzają potencjał do ekspansji w ramach kolejnych kategorii produktów. Biorąc pod uwagę rozległą sieć dostaw ostatniej mili w kontrolowanej temperaturze, Goodspeed może rozszerzyć swoją działalność o szerokie spektrum dodatkowych usług dla konsumentów.

– dodał.

Wraz z nowym partnerem biznesowym planujemy jeszcze dynamiczniej rozwijać Goodspeed. Widzimy możliwość rozbudowania naszych kompetencji o nowe rozwiązania dla klientów. Wierzymy również, że jako podmiot obsługujący znaczną część rynku i współpracujący z wieloma producentami cateringów dietetycznych, możemy wykorzystać swoją pozycję lidera i zaoferować dodatkowe specjalistyczne usługi dla tych podmiotów. Przez lata doskonaliliśmy bardzo wymagający proces logistyczny dla branży cateringowej. Każdego wieczora dokonujemy alokacji dziesiątek tysięcy diet pomiędzy zakładami produkcyjnymi rozrzuconymi po całej Polsce i dostarczamy je w ciągu kilku godzin pod drzwi konsumentów w całym kraju, zachowując pełną kontrolę nad łańcuchem logistycznym z zachowaniem ciągu chłodniczego. Te unikalne kompetencje będziemy chcieli rozwijać z pomocą naszego nowego partnera na rynkach zagranicznych, a także wchodzić w nowe branże i oferować obecnym klientom dodatkowe, bardzo ciekawe i innowacyjne rozwiązania

– tak potencjalne kierunki rozwoju spółki nakreślił Sylwester Rypina, założyciel i prezes Goodspeed.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 r. i utworzyła dziewięć funduszy. Fundusze te zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować łącznie 2,2 mld EUR w 154 spółki i zakończyły inwestycje w 137 spółkach.