FIDEA doradza American Heart of Poland przy pozyskaniu inwestora, funduszu Advent International w największej transakcji w polskiej służbie zdrowia w 2011 roku 19 października 2011

W październiku 2011r. ogłoszone zostało podpisanie umowy inwestycyjnej zamykającej transakcję pomiędzy American Heart of Poland S.A. (AHP), jednym z najważniejszych w Polsce podmiotów leczących schorzenia sercowo-naczyniowe oraz Advent International, międzynarodowym funduszem private equity.

Od momentu założenia, prawie 11 lat temu, Grupa American Heart of Poland zainwestowała ponad PLN 300 milionów w rozwój infrastruktury i zakup najnowszej technologii medycznej. Obecnie grupa posiada 19 doskonale wyposażonych placówek w tym oddział kardiochirurgii z unikalną w naszym kraju salą hybrydową, spełniającą najwyższe światowe standardy. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca są pionierem wielu rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze leczenie pacjentów.

Advent International obejmie pakiet mniejszościowy w AHP i będzie wspierać dalszy rozwój Grupy AHPm.in. w niedoinwestowanych w naszym kraju kierunkach, takich jak kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa czy rehabilitacja kardiologiczna.

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego AHP przy przeprowadzeniu transakcji.