FIDEA partnerem IX edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego 1 lipca 2014

W dniu 30 czerwca 2014 roku zainagurowana została IX edycja Akademii Liderów Rynku Kapitałowego (ALRK), wspierająca rozwój studentów i absolwentów najlepszych uczelni w Polsce. Program jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz najważniejszych firm i instytucji polskiego rynku kapitałowego. Tegoroczną inaugurację Akademii swoim wykładem uświetnił prezes NBP, prof. Marek Belka, który wygłosił prelekcję na temat powiązań pomiędzy gospodarką i polityką społeczną.

Akademia składa się z dwóch części: trwającej 2 tygodnie Szkoły Letniej oraz 2-miesięcznego stażu w Firmie Partnerskiej. W pierwszym tygodniu szkoły letniej uczestnicy ALRK  biorą udział w treningu umiejętności miękkich — prezentacji, negocjacji i przywództwa. Drugi tydzień to wykłady i case’y przygotowane przez partnerów Akademii, w tym przedstawicieli FIDEA. Dopełnieniem Szkoły Letniej jest staż w wybranej Firmie Partnerskiej.

Więcej informacji o Akademii Liderów Rynku Kapitałowego dostępnych jest na stronie internetowej projektu.