FIDEA pomaga AHP w negocjacjach transakcji Carint-Scanmed 21 marca 2012

W dniu 20 marca 2012 r. spółka AHP Inwestycje sp. z o.o., kontrolowana przez American Heart of Poland S.A., nabyła 50%+1 udziałów w spółce Carint Scanmed Sp. z o.o. od Scanmed S.A. Spółka Carint Scanmed świadczy kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie kardiologii w Szpitalu św. Rafała w Krakowie.

Strony umowy ustaliły wartość 100% kapitałów własnych spółki Carint Scanmed (equity value) na 32 miliony złotych. W 2011 roku Carint Scanmed zanotował przychody z tytułu sprzedaży w wysokości 13.5 miliona złotych oraz wynik EBITDA w wysokości 4.1 miliona złotych.

Zespół FIDEA pomagał AHP w negocjacjach transakcji.