FIDEA pomaga firmie ERBUD zamknąć struktury opcyjne ograniczając pogłębiającą się stratę firmy na tych transakcjach 21 listopada 2008

21 listopada 2008 r. ERBUD zamknął z Bankiem Millennium wszystkie otwarte struktury opcyjnie ponosząc na nich łączną stratę w kwocie 47.450.000 PLN.

Dzięki sprawnemu i skutecznemu doradztwu FIDEA firma ERBUD istotnie ograniczyła stratę finansową oraz wynegocjowała z Bankiem Millennium korzystne warunki umów towarzyszących. Koszty zamknięcia struktur opcyjnych zostały ograniczone do minimum, a spłata zobowiązań finansowych wobec banku została rozłożona na wiele miesięcy dając możliwość firmie ERBUD dalszego, bezpiecznego kontynuowania działalności.