„Gracze roku 2010 – Dobra konsumpcyjne, handel i usługi” – Forbes 01/2010 1 stycznia 2010

W numerze 01/2010 magazynu Forbes znalazł się artykuł pt. „Gracze roku 2010 – Dobra konsumpcyjne, handel i usługi” o obecnej sytuacji kilku spośród największych firm z sektora FMCG: CEDC, Eurocash oraz Emperia. W artykule Marek Dojnow komentuje powodzenie emisji akcji i obligacji CEDC z listopada 2009r.:

Większość dużych firm z sektora FMCG nie miałaby problemu z pozyskaniem finansowania. Konsumpcja utrzymuje się na wysokim poziomie, a wszyscy liczą na odbicie w 2010 r. 

– uważa Marek Dojnow, szef butiku inwestycyjnego FIDEA.

Cała treść artykułu jest dostępna na stronie internetowej Forbes.