Ranking największych przejęć 2008 1 lutego 2009

Transakcja nabycia przez fundusz Enterprise Investors ponad 40% akcji Hoop S.A., przy której interesy akcjonariuszy-założycieli reprezentowała FIDEA znalazła się wśród 10 największych przejęć 2008 roku na polskim rynku w ocenie dziennikarzy Forbesa. Dodajmy jednak, iż sporządzający ranking nie uwzględnili innej transakcji zamkniętej w 2008 r., przy której doradzała FIDEA, mianowicie transakcji przejęcia Hoop S.A. przez Kofola a.s. za ponad 661 mln złotych, co dałoby jej ósmą pozycję w rankingu.

Więcej o rankingu i pozostałych wyróżnionych transakcjach na stronie internetowej Forbes.pl