Złomrex zamknął transakcję przejęcia sieci dystrybucji wyrobów hutniczych od Stalexport S.A. za 122,5 mln złotych 1 października 2007

W dniu 1 października 2007 r. Złomrex S.A. zamknął transakcję przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Stalexport zajmującej się handlem i produkcją wyrobów stalowych.

Transakcja, charakteryzująca się wysokim stopniem skomplikowania, łączy w sobie elementy nabycia aktywów wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Stalexport oraz nabycia akcji Stalexport Trade. W wyniku tej transakcji Złomrex znacząco umocni swoją pozycję lidera na krajowym rynku dystrybucji wyrobów hutniczych. Cena ustalona została na 122,5 mln złotych, a jej ostateczny poziom zależący m.in. o poziom zadłużenia i kapitału obrotowego zweryfikowany zostanie przez Ernst & Young.

FIDEA działała jako wyłączny doradca finansowy Złomreksu przy tym nabyciu.