Nabycie Kotlin i Elbro przez Agros Nova

Doradztwo finansowe dla Agros Nova Sp. z o. o., czołowego polskiego producenta w branży spożywczej, przy nabyciu 95,96% udziałów w Kotlin, znaczącym producencie przetworów pomidorowych i dżemu, 100% udziałów w Elbro, istotnym graczem na polskim rynku mrożonych dań gotowych

Prawie rok od podpisania transakcji nabycia przez Agros Nova dwóch firm z Grupy Orkla – Kotlin i Elbro, 1 lipca stronom udało się skutecznie zamknąć transakcję.

Jednym z powodów opóźnienia przeprowadzenia transakcji było oczekiwanie na przewlekającą się zgodę UOKiK. Wydanie zgody zajęło ponad pół roku. Na szczęście determinacja stron i konsekwencja w działaniu pozwoliły doprowadzić transakcję do pomyślnego zakończenia. Dzięki transakcji Agros Nova umocni swoją pozycję lidera na polskim rynku przetwórstwa owocowo-warzywnego w szczególności w obszarze ketchupów i wybranych dań gotowych. Zgodnie z decyzją UOKiK Agros Nova będzie musiał zbyć działalność dżemową prowadzoną pod marką Sorella z uwagi na swoją pozycję dominującą w segmencie dżemów z marką Łowicz.

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego Agros Nova.

Zespół transakcyjny

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Lipiec 2009

Sektor

Dobra konsumpcyjne

Wartość transakcji

Nieujawniona