Objęcie przez American Heart of Poland większościowego pakietu akcji w Swissmed Vascular

Doradztwo finansowe dla American Heart of Poland S.A., największego w Polsce prywatnego podmiotu prowadzącego kompleksową działalność leczniczą z zakresu schorzeń sercowo-naczyniowych, przy objęciu większościowego pakietu akcji Swissmed Vascular Sp. z o.o., spółki prowadzącej działalność w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii naczyń i kardiochirurgii

W sierpniu 2013r. spółka American Heart of Poland S.A. (AHP) zawarła umowę ze Swissmed Centrum Zdrowia S.A., na mocy której doszło do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Swissmed Vascular Sp. z o.o. prowadzącej działalność w obszarze leczenia szpitalnego w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii naczyń i kardiochirurgii w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii, oraz zaoferowania wszystkich nowo utworzonych udziałów AHP.

Tym samym AHP, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy Sąd Rejestrowy obejmie 80,22% udziałów w Swissmed Vascular Sp. z o.o. Działalność Swissmed Vascular prowadzona jest na terenie prywatnego szpitala w Gdańsku należącego do grupy Swissmed. FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego AHP.

Zespół transakcyjny

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Juliusz BURSCHE

Juliusz BURSCHE

Dyrektor Zarządzający

Data

Sierpień 2013

Sektor

Ochrona zdrowia i farmaceutyki

Wartość transakcji

Nieujawniona