Organizacja finansowania bankowego dla J&S Energy

Doradztwo finansowe dla J&S Energy S.A., czołowej spółki zajmującej się handlem energią oraz polskiego oddziału Mercuria Energy Group, przy organizacji finansowania strukturyzowanego zapasów obowiązkowych paliw i transakcji zabezpieczających w formie kredytu konsorcjalnego

W grudniu 2009r. J&S Energy S.A. oraz konsorcjum banków BNP Paribas S.A., Bank Pekao SA, Societe Generale S.A, RBS Bank (Polska) S.A. oraz ABN Amro Bank N.V., po rekordowo szybkich negocjacjach, podpisały umowę kredytową na kwotę 160 mln USD finansującą zapasy obowiązkowe paliw oraz instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem zmiany ceny tych paliw.

Jest to pierwsze tego typu strukturyzowane finansowanie na rynku polskim.

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego firmy J&S Energy S.A.

Zespół transakcyjny

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Grudzień 2009

Sektor

Zasoby naturalne i energetyka

Wartość transakcji

160 mln USD