Pozyskanie inwestora strategicznego, Lindorff Group dla Casus Finanse S.A.

Doradztwo finansowe dla akcjonariuszy i Casus Finanse S.A., jednego z wiodących podmiotów zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami w Polsce, przy pozyskaniu inwestora strategicznego, Lindorff Group, wiodącego europejskiego gracza na rynku zarządzania wierzytelnościami

W sierpniu 2015 r. Lindorff Group nabył 100% udziałów w Casus Finanse S.A., jednym z wiodących podmiotów zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami w Polsce. FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego akcjonariuszy i Casus Finanse S.A.

Grupa Lindorff nabyła 100% akcji Grupy Casus Finanse, drugiego największego podmiotu zajmującego się obsługą wierzytelności w Polsce. Grupa Casus Finanse na rynku zarządzania należnościami istnieje od 1997 roku. Obecnie składa się z czterech ściśle współpracujących ze sobą Spółek: Casus Finanse S.A., Casus Detektyw Sp. z.o.o., Casus Szczurowski & Wspólnicy Kancelaria Prawna, BPO Management oraz Casus Finanse NSFiZ I. W 2014 roku Grupa Casus Finanse zakupiła należności o wartości nominalnej PLN 457 milionów (EUR 107,6 milionów) i przyjęła ponad PLN 1,13 miliarda należności do inkaso.

Dzięki tej transakcji Lindorff rozszerza swoją obecność w Europie Wschodniej. Grupa Lindorff jest europejskim liderem branży zarządzania należnościami z wynikiem przychodów na poziomie EUR 475 milionów netto na koniec 2014 r. Grupa zatrudnia 3100 pracowników w 12 europejskich krajach: Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Litwie, Łotwie, Rosji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii oraz Danii i Holandii.

Zespół transakcyjny

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Sierpień 2015

Sektor

Usługi finansowe

Wartość transakcji

Nieujawniona

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Sierpień 2015

Sektor

Usługi finansowe

Wartość transakcji

Nieujawniona