Pozyskanie inwestora strategicznego, Lindorff Group dla Casus Finanse S.A.

Doradztwo finansowe dla akcjonariuszy i Casus Finanse S.A., jednego z wiodących podmiotów zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami w Polsce, przy pozyskaniu inwestora strategicznego, Lindorff Group, wiodącego europejskiego gracza na rynku zarządzania wierzytelnościami

W sierpniu 2015 r. Lindorff Group nabył 100% udziałów w Casus Finanse S.A., jednym z wiodących podmiotów zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami w Polsce. FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego akcjonariuszy i Casus Finanse S.A.

Grupa Lindorff nabyła 100% akcji Grupy Casus Finanse, drugiego największego podmiotu zajmującego się obsługą wierzytelności w Polsce. Grupa Casus Finanse na rynku zarządzania należnościami istnieje od 1997 roku. Obecnie składa się z czterech ściśle współpracujących ze sobą Spółek: Casus Finanse S.A., Casus Detektyw Sp. z.o.o., Casus Szczurowski & Wspólnicy Kancelaria Prawna, BPO Management oraz Casus Finanse NSFiZ I. W 2014 roku Grupa Casus Finanse zakupiła należności o wartości nominalnej PLN 457 milionów (EUR 107,6 milionów) i przyjęła ponad PLN 1,13 miliarda należności do inkaso.

Dzięki tej transakcji Lindorff rozszerza swoją obecność w Europie Wschodniej. Grupa Lindorff jest europejskim liderem branży zarządzania należnościami z wynikiem przychodów na poziomie EUR 475 milionów netto na koniec 2014 r. Grupa zatrudnia 3100 pracowników w 12 europejskich krajach: Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Litwie, Łotwie, Rosji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii oraz Danii i Holandii.

Zespół transakcyjny

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Michał PIWOWARCZYK

Michał PIWOWARCZYK

Dyrektor Zarządzający

Data

Sierpień 2015

Sektor

Usługi finansowe

Wartość transakcji

Nieujawniona