Sprzedaż pakietu akcji Kofola-Hoop funduszowi Enterprise Investors

Doradztwo finansowe dla znaczących akcjonariuszy Kofola-Hoop, wiodącego producenta napojów bezalkoholowych w Polsce, Czechach i na Słowacji, przy sprzedaży pakietu 29.42% akcji funduszowi Enterprise Investors

29 września 2008 r. zostało zawarte wiążące porozumienie pomiędzy dwoma akcjonariuszami – założycielami firmy HOOP S.A. (obecnie KOFOLA-HOOP S.A.) Dariuszem Wojdygą i Markiem Jutkiewiczem z jednej strony, a Polish Enterprise Fund VI, LP (PEF) z drugiej strony, na podstawie którego PEF nabędzie, w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, posiadane przez nich akcje stanowiące prawie 30% kapitału KOFOLA- HOOP S.A.

Transakcję należy uznać za ogromny sukces zważywszy na osiągniętą cenę – 43,20 PLN za akcję, co stanowi około 50% premię w stosunku do notowań akcji Spółki z ostatnich tygodni. W wyniku transakcji KOFOLA- HOOP pozyska istotnego akcjonariusza finansowego znanego z szeregu inwestycji w sektorze spożywczym. Transakcja opiewa na kwotę ponad 330 mln PLN.

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego panów Wojdygi i Jutkiewicza.

Cieszy bardzo fakt, że w czerwcu br. dopiero co zamknęliśmy fuzję HOOP z KOFOLĄ, a już parę miesięcy później pomogliśmy doprowadzić do tej bardzo udanej transakcji przy wyjątkowo złej sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych.

– skomentował Marek Dojnow, Partner Zarządzający FIDEA.

Obydwie transakcje potwierdzają pozycję lidera FIDEA w transakcjach fuzji i przejęć na rynku polskim. Mimo zapaści na światowych rynkach finansowych i – wydaje się – końca ery globalnych, niezależnych banków inwestycyjnych, model działalności FIDEA, tj. wyspecjalizowanej firmy doradztwa bankowo – inwestycyjnego triumfuje.

Zespół transakcyjny

Marek DOJNOW

Marek DOJNOW

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

Data

Wrzesień 2008

Sektor

Dobra konsumpcyjne

Wartość transakcji

332,8 mln PLN