Wykup akcji w Spółce IT przez założycieli firmy wsparty finansowaniem Syntaxis Capital

Doradztwo finansowe dla założycieli i akcjonariuszy mniejszościowych Spółki przy wykupie akcji od pozostałych akcjonariuszy sfinansowanym przez Syntaxis Capital

FIDEA pełniła rolę doradcy finansowego dla założycieli i akcjonariuszy mniejszościowych Spółki IT przy wykupie akcji od pozostałych akcjonariuszy. Transakcja została sfinansowana  przez Syntaxis Capital.

Spółka specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań IT dla bankowości, branży finansowej, ubezpieczeniowej, FMCG, motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej oraz dla przemysłu. Frima zatrudnia ok. 600 pracowników, w tym ponad 500 specjalistów z zakresu analizy biznesowej, utrzymania i testowania oprogramowania, zarządzania infrastrukturą IT, rozwiązań data analytics oraz intelligent automation, a także technologii chmurowych.

Syntaxis Capital jest inwestorem dostarczającym długoterminowe finansowanie dłużne i kapitał dla szybko rosnących przedsiębiorstw średniej wielkości w Europie Środkowej, szczególnie w Polsce. Syntaxis zrealizował 17 inwestycji ze swoich funduszy dedykowanych na Europę Środkową. Głowny zespół Syntaxis pracuje razem od 20 lat, a historia jego inwestycji w Europie sięga już 30 lat.

Zespół transakcyjny

Adam JABŁOŃSKI

Adam JABŁOŃSKI

Wiceprezes Zarządu, Partner Zarządzający

Michał PIWOWARCZYK

Michał PIWOWARCZYK

Dyrektor Zarządzający

Michal SKWAREK

Michal SKWAREK

Dyrektor

Data

Sierpień 2022

Sektor

TMT

Wartość transakcji

Nieujawniona