Wykup akcji w Spółce IT przez założycieli firmy wsparty finansowaniem Syntaxis Capital

Doradztwo finansowe dla założycieli i akcjonariuszy mniejszościowych Spółki przy wykupie akcji od pozostałych akcjonariuszy sfinansowanym przez Syntaxis Capital

FIDEA pełniła rolę doradcy finansowego dla założycieli i akcjonariuszy mniejszościowych Spółki IT przy wykupie akcji od pozostałych akcjonariuszy. Transakcja została sfinansowana  przez Syntaxis Capital.

Spółka specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań IT dla bankowości, branży finansowej, ubezpieczeniowej, FMCG, motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej oraz dla przemysłu. Frima zatrudnia ok. 600 pracowników, w tym ponad 500 specjalistów z zakresu analizy biznesowej, utrzymania i testowania oprogramowania, zarządzania infrastrukturą IT, rozwiązań data analytics oraz intelligent automation, a także technologii chmurowych.

Syntaxis Capital jest inwestorem dostarczającym długoterminowe finansowanie dłużne i kapitał dla szybko rosnących przedsiębiorstw średniej wielkości w Europie Środkowej, szczególnie w Polsce. Syntaxis zrealizował 17 inwestycji ze swoich funduszy dedykowanych na Europę Środkową. Głowny zespół Syntaxis pracuje razem od 20 lat, a historia jego inwestycji w Europie sięga już 30 lat.

Zespół transakcyjny

Adam JABŁOŃSKI

Adam JABŁOŃSKI

Wiceprezes Zarządu, Partner Zarządzający

Michal SKWAREK

Michal SKWAREK

Dyrektor

Data

Sierpień 2022

Sektor

TMT

Wartość transakcji

Nieujawniona