ArcelorMittal przejmuje polską część biznesu dystrybucyjnego Cognor S.A. 9 maja 2011

W maju 2011r. doszło do zamknięcia transakcji sprzedaży polskich aktywów dystrybucyjnych Cognor S.A. na rzecz spółek z Grupy ArcelorMittal.

Jednocześnie strony zawarły m.in. umowę sprzedaży i dystrybucji oraz umowę o zakazie konkurencji. Łączna cena za zbywane aktywa wyniosła PLN 181,2mln, z czego PLN 24,3mln zostało wpłacone na dwuletni rachunek zastrzeżony celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń kupujących wobec sprzedających.

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego Cognor S.A.