Bank DnB NORD skutecznie zamknął transakcję przejęcia Banku BISE 26 kwietnia 2007

26 kwietnia 2007 r. Bank DnB NORD zamknął transakcję przejęcia 76% Banku BISE od Credit Cooperatif i Agencji Rozwoju Przemysłu.

Dodatkowo Bank planuje skupić akcje od akcjonariuszy mniejszościowych i docelowo mieć 100% akcji BISE.

FIDEA pełniła rolę doradcy finansowego Banku DnB NORD w wybranych kwestiach strategicznych przy tej transakcji.