FIDEA doradcą J&S Energy S.A. przy pozyskaniu finansowania rezerw obowiązkowych paliw na kwotę 160 mln USD 14 grudnia 2009

W grudniu 2009r. J&S Energy S.A. oraz konsorcjum banków BNP Paribas S.A., Bank Pekao SA, Societe Generale S.A, RBS Bank (Polska) S.A. oraz ABN Amro Bank N.V., po rekordowo szybkich negocjacjach, podpisały umowę kredytową na kwotę 160 mln USD finansującą zapasy obowiązkowe paliw oraz instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem zmiany ceny tych paliw.

Jest to pierwsze tego typu strukturyzowane finansowanie na rynku polskim.

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego firmy J&S Energy S.A.