FIDEA doradza Gino Rossi SA przy zmianie warunków finansowania bankowego 10 czerwca 2009

Na przełomie maja i czerwca 2009r. Gino Rossi SA podpisało porozumienia o restrukturyzacji zadłużenia ze wszystkimi bankami finansującymi spółkę, czyli z Alior Bankiem, DnB Nord, ING Bankiem Śląskim, Pekao SA oraz PKO BP.

Dzięki zawartym porozumieniom, Spółka uzyskała prolongatę terminów spłat wszelkiego zadłużenia do 31 grudnia 2009r., z jednoczesną deklaracją dalszej kontynuacji finansowania.

Skuteczne doradztwo FIDEA, w tym prowadzenie jednoczesnych negocjacji z grupą pięciu banków, umożliwiło spółce dostosowanie harmonogramu spłat zadłużenia do przewidywanych przepływów pieniężnych, oferując grupie banków ujednolicony pakiet zabezpieczeń. Taki stan rzeczy umożliwił Spółce zakończenie z sukcesem procesu pozyskania nowego inwestora, który poprzez objęcie nowej emisji akcji  znacząco wzmocnił strukturę bilansu Gino Rossi S.A.