FIDEA doradza Złomrex S.A. przy sprzedaży międzynarodowej części biznesu dystrybucyjnego przez Cognor S.A. 14 grudnia 2010

W grudniu 2010r. Złomrex S.A. wraz z Cognor S.A. podpisały umowę sprzedaży 100% udziałów w grupie Cognor Stahlhandel GmbH, która odpowiada za prowadzenie międzynarodowej części biznesu dystrybucyjnego w szeregu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ze spółkami Eff eins Beteiligungsverwaltung GmbH i Eff zwei Beteiligungsverwaltung GmbH z siedzibami w Wiedniu za kwotę ok. EUR 32,7mln.

Transakcja wymaga nabycia przez Złomrex pozostałych 25,1% udziałów w Cognor Stahlhandel GmbH od voestalpine Stahl GmbH, jak również spełnienia się szeregu warunków zawieszających, m.in. zgody obligatariuszy Złomrex’u oraz zwolnienia zastawów przez Bank of New York.

Niniejsza transakcja, w połączeniu z poprzednią dotyczącą polskiej części biznesu dystrybucyjnego, stwarza Złomreksowi możliwość kompleksowego zaadresowania kwestii płynnościowych oraz skoncentrowania się na wysokomarżowym segmencie produkcyjnym.

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego Złomrex S.A.