FIDEA doradza Złomrex S.A. przy sprzedaży polskiej części biznesu dystrybucyjnego przez Cognor S.A. 14 listopada 2010

W listopadzie 2010r. spółki z grupy Cognor S.A. podpisały umowę sprzedaży aktywów stanowiących większość biznesu dystrybucyjnego na terenie Polski ze spółkami z grupy ArcelorMittal za kwotę ok. PLN 177,6mln.

Aktywa będące przedmiotem sprzedaży obejmują m.in. nieruchomości, maszyny i urządzenia oraz zapasy. Transakcja zostanie sfinalizowana po spełnieniu się szeregu warunków zawieszających, m.in. uzyskania zgody Prezesa UOKiK, uzyskania odpowiednich interpretacji podatkowych i dokonania wpisów do ksiąg wieczystych.

Uzyskanie wysokiej premii w wycenie w stosunku do wartości księgowej aktywów w trudnym okresie na rynku stali jest niewątpliwym sukcesem Złomrex’u, któremu ta transakcja umożliwi zredefiniowanie swojego modelu biznesowego w Polsce.

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego Złomrex S.A.