Hoop S.A. podpisał plan połączenia z Grupą Kofola 27 listopada 2007

W dniu 27 listopada 2007 roku doszło do podpisania planu połączenia pomiędzy Hoop S.A., a Kofola SPV Sp. z o.o., będącej właścicielem 100% akcji Kofola Holding A.S..

Zgodnie z planem połączenia KSM Investment S.A, jedyny wspólnik Kofola SPV, w zamian za przeniesienie całego majątku Kofola SPV na Hoop, obejmie nową emisję akcji Hoop, reprezentującą łącznie 49,99% w kapitale zakładowym Hoop po połączeniu. KSM Investment, posiadający obecnie 14% akcji Hoop, zostanie w nowej strukturze, większościowym akcjonariuszem Hoop, z udziałem w wysokości 56,99% Hoop.

W wyniku połączenia, powstanie wiodąca środkowoeuropejska grupa spożywcza o skonsolidowanych przychodach przekraczających 1,2 mld PLN z działalnością operacyjną w Polsce, Rosji, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.