„Maspex, czyli jak Pawiński zbudował swoje imperium”, Forbes 07/2014 2 lipca 2014

Na łamach lipcowego wydania miesięcznika Forbes ukazał się artykuł pt. „Maspex, czyli jak Pawiński zbudował swoje imperium”, opisujący historię i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa Maspex.

Marek Dojnow, Partner Zarządzający FIDEA, został poproszony o komentarz na temat podejścia Krzysztofa Pawińskiego, twórcy sukcesu firmy Maspex, do rozwoju poprzez fuzje i przejęcia.

Parę razy z Krzysztofem Pawińskim spotkałem się po drugiej stronie w procesach transakcyjnych. On nie tyle nie lubi przepłacać, ile szuka okazji. Dlatego w aukcjach nie odnosi sukcesów. Niemniej obecnie po dwóch trudniejszych latach rynek będzie stwarzać więcej możliwości do wchodzenia w bilateralne rozmowy i Maspex powinien mieć szanse na znalezienie ekskluzywnej transakcji. Nie obejdzie się bez zapłacenia godziwej ceny, ale takiej, która pozwoli Maspeksowi zarobić na transakcji w przyszłości.

Marek Dojnow, FIDEA

Cała treść artykułu jest dostępna na stronie internetowej miesięcznika Forbes.