Nabycie przez Life Healthcare Group większościowego pakietu akcji w Scanmed Multimedis 16 kwietnia 2014

W kwietniu 2014 r. Life Healthcare Group, poprzez swoją spółkę zależną nabyła 80,65% pakiet akcji w Scanmed Multimedis S.A., jednej z wiodących firm na rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce. 

Scanmed Multimedis prowadzi działalność zarówno w obszarze wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i ambulatoryjnej poprzez: 130 łóżkowy wielooddziałowy szpital kliniczny w Krakowie, 22 łóżkowy specjalistyczny szpital okulistyczny oraz 23 centra medyczne, oferujące leczenie ambulatoryjne oraz usługi diagnostyczne w głównych miastach Polski w tym; Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach oraz Krakowie. Przejęcie Scanmed Multimedis  jest częścią planów międzynarodowej ekspansji Life Healthcare, która posiada między innymi 26% udział w Max Healthcare (operator szpitali w Indiach).  FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego Life Healthcare Group.