Objęcie przez American Heart of Poland większościowego pakietu akcji w Swissmed Vascular 30 sierpnia 2013

W sierpniu 2013r. spółka American Heart of Poland S.A. (AHP) zawarła umowę ze Swissmed Centrum Zdrowia S.A., na mocy której doszło do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Swissmed Vascular Sp. z o.o. prowadzącej działalność w obszarze leczenia szpitalnego w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii naczyń i kardiochirurgii w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii, oraz zaoferowania wszystkich nowo utworzonych udziałów AHP.

Tym samym AHP, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy Sąd Rejestrowy obejmie 80,22% udziałów w Swissmed Vascular Sp. z o.o. Działalność Swissmed Vascular prowadzona jest na terenie prywatnego szpitala w Gdańsku należącego do grupy Swissmed.

FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego AHP.