Polkomtel nabył udział w spółce Liberty 6 marca 2008

Polkomtel S.A. („Polkomtel”) oraz Telera Holding B.V., zawarli 6 marca 2008 r. umowę, na mocy której Polkomtel nabędzie 38,42% akcji Liberty Poland S.A. („Liberty” lub „Spółka”). Transakcja przeprowadzana jest w związku z wyjściem funduszu Innova 98/L.P. z inwestycji w Liberty. Funduszem Innova 98/L.P. zarządza Innova Capital („Innova Capital”). W następstwie transakcji poprzez Telera Holding B.V. oraz Polkomtel będą łącznie w posiadaniu 100% akcji Spółki.

W wyniku transakcji Wieslaw Wiśniewski, który jest twórcą sukcesu spółki Liberty, będzie nadal pełnił główną rolę w zarządzaniu Spółką, oraz kreowaniu jej długoterminowej strategii. Pomimo posiadania pakietu mniejszościowego Polkomtel zamierza odgrywać aktywną rolę wspierając dalszy dynamiczny rozwój Spółki, i będzie uprawniony do powołania 2 z 5 członków zarządu Liberty.

Z liczbą niemal 150 punktów sprzedaży, a także bardzo doświadczoną i efektywną siecią sprzedaży, Liberty tradycyjnie oceniana była jako jeden z najskuteczniejszych partnerów w sieci dystrybucyjnej Polkomtel. Nabycie akcji Liberty istotnie wzmocni i zabezpieczy sieć dystrybucji Polkomtel.

Zamknięcie transakcji nastąpiło 16 lipca 2008 roku po otrzymaniu akceptacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

FIDEA była doradcą finansowym Polkomtel S.A. przy nabyciu spółki Liberty odpowiedzialnym za całokształt procesu negocjacyjnego.