ZT Kruszwica podpisała plan połączenia z Ewico, ZPT Olvit oraz Olvit Pro 29 czerwca 2006

W czerwcu 2006r. liderzy polskiego sektora tłuszczowego: ZT Kruszwica S.A., Ewico Sp. z o.o., Olvit-Pro Sp. z o.o. oraz ZPT Olvit Sp. z o.o., podali do wiadomości publicznej plan połączenia, w związku z realizacją procesu fuzji ww. spółek. W następstwie planowanej transakcji powstanie podmiot będący największym producentem produktów na bazie tłuszczy roślinnych w Polsce, z rocznymi obrotami sięgającymi 1,5 mld zł.

W ramach powyższej transakcji FIDEA pełniła funkcję wyłącznego doradcy finansowego ZT Kruszwica S.A., Ewico Sp. z o.o., Olvit-Pro Sp. z o.o. oraz ZPT Olvit Sp. z o.o. w zakresie sporządzenia niezależnej wyceny łączących się podmiotów.

Wycena ta stanowiła podstawę do ustalenia przez zarządy spółek parytetów wymiany udziałów Ewico Sp. z o.o., Olvit-Pro Sp. z o.o. oraz ZPT Olvit Sp. z o.o. na akcje ZPT Kruszwica S.A., notowane na giełdzie warszawskiej. W związku z przedmiotową transakcją, FIDEA wydała także pozytywną opinię co do godziwego, z finansowego punktu widzenia, poziomu parytetów wymiany udziałów, zaproponowanych przez łączące się spółki.